VMG vzw

(c) ToolBox

Coördinator

Tom Van Hoey

Missie

Mensen met een verstandelijke beperking zijn waardige burgers: ze worden verliefd, zijn jaloers, opstandig als er zaken niet lukken, denken over hun toekomst, worden volwassen en willen gelukkig zijn. We zien hen op de eerste plaats als personen met een eigen karakter en eigen wensen.

Website

www.vzwvmg.be

ToolBox team

Hilde Keuppens
Marta Jiron

Workflow

Groeiscenario’s onderzoeken

Activiteiten

Vorming: 1150u of 108 vormingen – VMG geeft vorming aan mensen met een verstandelijke beperking én aan hun omgeving.

Het hoofdthema van VMG is seksualiteit en relaties.

Coaching: 100u of 15 contacten. Vanuit de opgedane praktijkervaring coacht VMG teams van professionelen ivm diverse casussen over seksualiteit en handicap.

Counseling: 50 uur of 14 contacten – VMG verleent individueel advies op maat over seksualiteit aan mensen met een beperking.

Initiële vraag

Strategisch plan met duidelijk uitgewerkte visie op 5 jaar.

Opdracht

We startten met een nulmeting van de organisatie die resulteerde in de initiële vraag.

Voordat we de strategische planning aanpakten, werden een aantal processen doorgelicht en verfijnd. Speciale aandacht ging naar structuur, functieprofielen en raad van bestuur.

Na deze fase gingen we dieper in op de doelen die VMG zich voor de toekomst stelt.

Drie scenario’s werden uitgewerkt:

  1. VMG blijft onafhankelijk en streeft geen groei na
  2. VMG blijft onafhankelijk en streeft groei na.
  3. VMG zoekt een samenwerkingspartner of fusioneert.

De coördinator werkte de concrete scenario’s uit en de vrijwilligers van ToolBox fungeerden samen met de voorzitter als kernwerkgroep.

De 3 toekomstscenario’s werden afgetoetst op bestuurs– en teamniveau.

Resultaat

Op basis van de uitgewerkte scenario’s koos VMG voor het derde scenario met als gevolg dat ze heel nauw gaat samenwerken met twee andere vormingsorganisaties: Handicum en WIEV. Er is de ambitie om een nieuw vormingscentrum uit te bouwen waarvoor we een strategische visie op langere termijn uitwerkten.