Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw 2012

(c) ToolBox

Coördinator

Elke De Smedt

Website

www.wgcvierkappes.be

ToolBox team

Frank Barendregt
Rudi Merckx

Workflows

Externe communicatie
Beleidsplan
Indicatoren

Missie

Wijkgezondheidscentrum Vierkappes vzw opende zijn deuren op 9 nov 2009. Het centrum telde toen één arts, één kinesist en een coördinator. Door de snelle groei van patiënten en personeelsleden, groeide de nood aan een duidelijk kader voor de werking. De werknemers kwamen uit verschillende sectoren en namen niet alleen hun enthousiasme, maar ook hun visie over het werkveld mee. Samen met ToolBox werd een traject opgezet om een missie en visie op maat van het centrum uit te werken.

De resultaten vormden de krijtlijnen voor het uitwerken van een communicatie- en beleidsplan. Rond communicatie werden heel concrete richtlijnen uitgewerkt die een directe praktische meerwaarde voor het centrum betekenden. Alle documenten die het centrum tot dan toe gebruikte, werden kritisch herschreven en er werden sjablonen opgemaakt. Ook de website werd op zijn toegankelijkheid en structuur geëvalueerd. Dit proces werd begeleid door een nieuwe vrijwilliger uit het ToolBox-bestand die het centrum gedurende vier bijeenkomsten opvolgde.

Voor de ontwikkeling van het beleidsplan werden 3 bijeenkomsten vastgelegd om de structuur van het plan, alsook de mogelijkheden tot meten, in kaart te brengen. Resultaat was een werkbaar instrument waaruit het centrum jaarlijks zijn prioriteiten kan vastleggen en evalueren.

Momenteel zijn er 9 medewerkers in het centrum. Door de procesbegeleiding vanuit ToolBox werken deze mensen volgens een zelfde missie naar de verschillende doelstellingen toe.

Elke De Smedt