(c) ToolBox
‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ biedt elk jaar 45 begeleidingstrajecten aan Vlaamse en Brusselse scholen in het uitwerken van een bewust armoede- en/of kostenbeleid.
[meer]
(c) ToolBox
Als pluralistisch non-profit steun- en informatiepunt, met focus op ontwikkeling, verbinding en netwerking, is het de missie van vzw Zorgmassage om zorgmassages als complementaire zorg toegankelijk te maken voor alle (zieke) mensen en hen te helpen.
[meer]
(c) ToolBox
Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen.
[meer]
(c) ToolBox
"Het coachingtraject focust op hun rol als werkgever. Het hebben van een baan is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken."
[meer]
(c) ToolBox
Les Gazelles de Bruxelles versterkt via joggen volwassen uit kansengroepen en brengt ontmoeting tot stand.
[meer]
(c) ToolBox
Hart voor Handicap wil alle drempels weg. De fysieke drempels in gebouwen, openbaar vervoer, scholen, bedrijven. Maar ook de drempels in ons hoofd die verhinderen dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten.
[meer]
(c) ToolBox
(c) ToolBox
Onafhankelijk Leven wil ervoor zorgen dat alle personen met een beperking vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar, wanneer, zij ondersteund worden.
[meer]
(c) ToolBox
HUURpunt vzw is de federatie van de sociale verhuurkantoren (SVK’s) in Vlaanderen.
[meer]
(c) ToolBox
Na de fusie tussen Bas! en Oikoten formuleerde Alba samen met ToolBox een nieuw toekomstproject en werkte ze een organisatiestructuur uit om dit toekomstproject te realiseren.
[meer]
(c) ToolBox
Konekt vzw is een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking, hun omgeving en de ruime samenleving.
[meer]
(c) ToolBox
BFVB bestrijdt voedselverspilling en helpt aldus de minderbedeelden in onze maatschappij met gratis voedselbedeling.
[meer]
(c) ToolBox
Solentra draagt bij aan een beter toegankelijk psychologisch en psychiatrisch zorgaanbod voor kinderen en hun gezinnen, met een migratie achtergrond.
[meer]
(c) ToolBox
Maks gaat met talenten en competenties aan de slag en brengt ze dichter bij de arbeidsmarkt zodat ze kunnen doorstromen.
[meer]
(c) ToolBox
VZW Armentekort wil aan de hand van een tienjarig demonstratieproject in Antwerpen aantonen dat kansarmoede op grote schaal effectief te bestrijden is en uiteindelijk overwonnen kan worden.
[meer]
(c) ToolBox
Wablieft wil duidelijke taal voor de hele samenleving. Daarbij focust de organisatie vooral op laaggeletterden.
[meer]
(c) ToolBox
Amazone vzw is het kruispunt gendergelijkheid in België.
[meer]
(c) ToolBox
BND Kortrijk vzw wil laagdrempelige diensten en werk aanbieden als antwoord op maatschappelijke behoeften, met bijzondere aandacht voor kansengroepen.
[meer]
(c) ToolBox
Onze prioriteit was het bestuur te versterken. Samen met ToolBox en de Solvay MBA-studenten werkten we voor de Raad van Bestuur een draaiboek op maat van onze organisatie uit.
[meer]
(c) ToolBox
De vzw Brusselse Welzijns- en gezondheidsRaad zet zich in voor een betere bekendmaking van de Nederlandstalige welzijns- en gezondheidszorg in Brussel.
[meer]
(c) ToolBox
We hebben de ambitie om een nieuw vormingscentrum uit te bouwen waarvoor we een strategische visie op langere termijn uitwerkten.
[meer]
(c) ToolBox
Het Punt vzw–steunpunt vrijwilligerswerk Brussel is een onafhankelijke pluralistische organisatie, die over de sectoren heen het vrijwilligerswerk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevordert en ondersteunt.
[meer]
(c) ToolBox
Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) is de ouder- en familievereniging rond autisme
[meer]
(c) ToolBox
Donorinfo publiceert gratis informatie over de projecten en in– en uitgaven van filantropische organisaties die personen in nood helpen.
[meer]
(c) ToolBox
PAG-ASA zet zich in voor slachtoffers van mensenhandel en ijvert voor hun rechten en belangen.
[meer]
(c) ToolBox
De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
[meer]
(c) ToolBox
In 2010 startten Amnesty International Vlaanderen en Amnesty International Belgique Francophone een dialoog op over hoe ze hun werking beter konden afstemmen.
[meer]
(c) ToolBox
ToolBox lichtte de kostenstructuur van AI door. Het gefinaliseerde rapport werd op de Raad van Bestuur besproken. Verschillende aanbevelingen werden meteen doorgevoerd.
[meer]
(c) ToolBox
Samen met ToolBox werd een traject opgezet om een missie en visie op maat van het centrum uit te werken.
[meer]
(c) ToolBox
Kunst(h)art vzw is een laagdrempelige sociaal-artistieke vereniging die de kans geeft om kunst actief te beoefenen.
[meer]
(c) ToolBox
Parcival stelde begin 2012 de vraag aan ToolBox om hen te helpen fondsen te werven voor de renovatie van de schoolinsfrastructuur.
[meer]
(c) ToolBox
Door de wijzigende medische pathologie, werd het herbekijken van de visie en missie en de doelgroep van Lhiving een noodzaak. Vervolgens werd de externe communicatie afgestemd.
[meer]