Hilde Keuppens & Marta Jiron @ VMG

(c) ToolBox

Het begeleiden van VMG in dit denkproces en klankbord te mogen zijn was zéér verrijkend. We hebben hen op 2 jaar tijd een hele evolutie zien doormaken die we bij aanvang niet hadden verwacht. We wensen VMG heel veel succes in hun intensieve samenwerking met Handicum en WIEV en bij het oprichten van een nieuw vormingscentrum!