Johan Goossens @ Netwerk tegen Armoede

(c) ToolBox

De initiële vraag van Netwerk Tegen Armoede (NTA) was om een prijs te bepalen voor de diensten die NTA heeft ontwikkeld voor bedrijven. Het gaat daarbij onder meer om een coachingtraject voor bedrijven met werknemers die in armoede leven.

Wij hebben de vraag geherformuleerd als volgt: op welke manier creëren de diensten die NTA heeft ontwikkeld meerwaarde voor bedrijven? We hebben die vraag benaderd met behulp van het ‘Business Model Canvas’. Wij hebben het team van NTA begeleid bij de reflectie en aangemoedigd om eerst te kijken naar hoe NTA de behoeften van de bedrijven kan beantwoorden alvorens de prijsvraag te beantwoorden.

 

Er is een intake geweest (samen met Cécilé Vennat) en drie concrete workshops (met Corinne). Er was een grote bereidheid van NTA om flexibel mee te denken. Tijdens de missie is er een wissel geweest binnen NTA, die zeer vlot is verlopen. Tussen de workshops heeft NTA veel vooruitgang geboekt met de verdere uitwerking. De samenwerking verliep in een aangename sfeer.

Ik ben van mening dat we binnen een beperkte tijdshorizon een strategische reflectie hebben gevoerd die geleid heeft tot diensten die beter beantwoorden aan de behoeften van de bedrijven. Daardoor zal NTA haar doelstelling beter kunnen bereiken.

 

Het was voor mij de eerste missie voor ToolBox en ook de eerste missie als ‘consultant’. Dat op zich is een boeiende ervaring. Ik vond het tevens boeiend om het werkingsveld van NTA van nabij te leren kennen.

 

Corinne en ikzelf vormden een goed team met de nodige complementariteit. Het was aangenaam samenwerken met het team van NTA, dat sterk waardegedreven is (gelet op de missie van de organisatie), maar ook de nodige business reflexen heeft.