Peter De Heer, Paul Vander Elst @ Het Punt

(c) ToolBox

Vrijwilligerswerk is voor ons als ToolBox-vrijwilligers een maatschappelijk relevant thema, des te meer in 2011: het Europees Jaar gewijd aan dit thema.

Wij hebben altijd op de sterke inzet en drijvende kracht van het dagelijks bestuur van Het Punt mogen rekenen en deze ook erg gewaardeerd. Het is een klein maar erg dynamisch en creatief team! De ‘cross-functionele’ aanpak van ToolBox heeft ook in dit project goed gefunctioneerd. Het inzetten van vrijwilligers met complementaire professionele achtergronden en ervaring geeft de vzw meer toegevoegde waarde. Het proces en advies stoelen immers op een bredere basis.