Philippe Verschueren @ De Poort

(c) ToolBox

Door een efficiënte samenwerking werden de werkpunten op beleidsniveau grondig aangepakt. Professionalisme en doorzettingsvermogen waren opvallend aanwezig zowel bij de leidinggevenden van de vzw De Poort als bij de verschillende teams van ToolBox. Het resultaat biedt mooie perspectieven voor de toekomst van de vzw De Poort!