Remi Vermeir @ Hart voor Handicap

(c) ToolBox

De opdracht bij Hart voor Handicap was de eerste opdracht waarbij de nieuwe ToolBox methodologie inzake “Good Governance” in de praktijk werd uitgetest. Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben we als team gebruik kunnen maken van de vele questionnaires en documenten van deze methodologie. Het feit dat we met twee ToolBox vrijwilligers aan deze opdracht konden werken was heel verrijkend. Hoewel we beiden beroepshalve met deze problematiek bezig zijn/waren, maar verschillende achtergrond hadden, leidde ertoe dat ons gemeenschappelijk inzicht een belang- rijke toegevoegde waarde voor Hart voor Handicap betekende. Er werden goede af- spraken gemaakt omtrent de doorlooptijd van deze opdracht waardoor je als ToolBox vrijwilliger een grote betrokkenheid bij de organisatie voelt.