Alex Van den Winckel – Parcival School

(c) ToolBox

De begeleiding met ToolBox heeft ons geholpen om een beter inzicht te krijgen in de manier waarop we de fondsen voor de renovatie van de school bijeen kunnen krijgen. 50% wordt door de overheid gefinancierd; de school moet de andere helft verzamelen. We ontwikkelden met Gavin en Jo een concept: ‘Parcivalschool, een bloementuin voor open-bloeiende kinderen’, en vertaalden dit naar emotionele waarden:

  • Alle kinderen kunnen openbloeien
  • Ieder kind helpen om op zijn eigen manier en tempo te groeien
  • Een betere en aangepaste infrastructuur laat onze kinderen nog meer openbloeien
  • Elke bloem is uniek
  • Parcivalschool = goede bloementuin voor kinderen

Parcivalschool zorgt door inrichting van de ondersteunende Zorgopvang voor een extra dimensie aan het Onderwijsproject en levert zo een bijdrage tot een betere samenleving.