Christine Castille – Netwerk tegen armoede

(c) ToolBox

Getuigenis over de tool “armoedesensitiviteit-scan”

 

We vroegen ToolBox om ons te helpen bij het uitwerken van een commercieel aanbod voor ons bedrijvenspoor: het product dat we aan de man willen brengen duidelijk identificeren, zijn positionering, de pricing en de sales pitch. Ook hielpen ze ons bij de uitwerking van de value proposition en het business plan.

 

Het contract werd rond april 2019 ondertekend. Er was een start-up vergadering in mei met Annelies als Corporate Partnership Manager, David en Heleen en een eerste workshop eind juni. Annelies vertrok begin juli wat het project even stillegde. De tweede workshop volgde eind september met Heleen en Christine als opvolgster van Annelies. We besloten om te focussen op het coachingtraject; het cocreatiespoor waar bedrijven hun product of dienst beter zouden afstemmen op mensen in armoede werd geparkeerd tot 2020. Een derde workshop volgde eind november.

 

De samenwerking met de Toolboxers verliep vlot: het waren intensieve vergaderingen waar dank zij de boeiende uitwisselingen veel gezaaid werd. Niet alleen stelden de vrijwilligers hun tijd en expertise ter beschikking maar boden ook hun netwerk aan om contacten te leggen met bedrijven waar veel laaggeschoolden (lees veel potentiële mensen in armoede) tewerkgesteld worden. Je voelt de grote persoonlijke commitment van de ToolBox vrijwilliger die verder gaat dat hun louter business related competenties.

Tijdens deze samenwerking, leerden we een businessplan op te maken. Corinne en Johan stelden voor om de tool van de value proposition canvas te gebruiken om zo helder te krijgen wat de specificiteit van het coachingtraject is, wie onze klanten zijn, en wat zij erbij te winnen hadden. Het was een verhelderend traject dat ons liet inzien dat het voor bedrijven niet zozeer de prijs van 5000€ de drempel was, maar vooral de tijdsinvestering die hen doet aarzelen om erop in te tekenen. Dit inzicht werd bevestigd tijdens de prospectiegesprekken die in oktober doorgingen.

We besloten toen een product aan te bieden dat slechts 2-3u tijd zou vragen en het bedrijf inzicht zou verschaffen in waar het stond wat armoedesensitiviteit betreft. Na deze scan zou het makkelijker zijn om een coachingtraject op maat te verkopen omdat er dan duidelijkheid bestond wat de relevantie ervan voor het bedrijf zou betekenen. Ook is dan het bewijs geleverd van de kwaliteit van de trainers en de expertise die het Netwerk aanbiedt.

Bij volgende prospectiegesprekken in november stelden we dit product voor en zagen meteen meer interesse. Een eerste scan werd verkocht. We besloten toen de strategie aan te passen en in eerste instantie de scan aan bedrijven aan te bieden.

Een ander product dat in de pipeline zit is een Train the Trainer. Bedrijven hebben interne opleidingen voor hun leidinggevenden. Het is belangrijk om daar de component van armoede in te verwerken.

We hielden ook enkele infosessies bij bedrijfsnetwerken over de SDG’s die met armoede te maken hebben. Bedrijven zijn zoekende om aan de slag te gaan rond duurzame ontwikkeling en het Netwerk kan concrete tools aanreiken om hier werk van te maken.

Het businessplan wordt in december gefinaliseerd.

Dankzij Corinne en Johan ontwikkelde het Netwerk deze verschillende producten en leerden we vlot schakelen.

Bedrijven zijn zich vaak niet van bewust hoeveel ze kunnen betekenen voor hun werknemers in armoede. Die boodschap overbrengen is cruciaal.

 

Een erg grote dank u aan ToolBox en haar netwerk van vrijwilligers!