Jo Jespers – Alba vzw

(c) ToolBox

Na de fusie tussen Bas! en Oikoten tot Alba stonden we voor de uitdaging om voor onze nieuwe organisatie een nieuw toekomstproject te formuleren en een organisatiestructuur uit te werken die dit toekomstproject kan realiseren.

De externe ondersteuning door ToolBox heeft ons gedwongen om even afstand te nemen van de dagelijkse praktijk, om voldoende lang stil te staan bij de inhoudelijke strategische keuzes (vooraleer de stap te zetten naar de vertaling in een structuur) en om op een open een eerlijke manier ideeën en visies te delen.

Het is altijd verrassend om te zien hoe organisaties in totaal verschillende sectoren in de kern toch voor dezelfde vragen staan en dus perfect van elkaars inzichten kunnen gebruik maken.