Johan Huygen – HUURpunt

(c) ToolBox

Als opvolger van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen, toch waar het de belangenbehartiging van de sociale verhuurkantoren betreft, zijn de verwachtingen naar Huurpunt groot. We hadden nood aan een gedragen missie en visie, en vooral aan een gedragen programma! We vonden in ToolBox de perfecte partner om dit te realiseren. Via het proces dat we met hun ondersteuning doorlopen hebben, werden niet alleen bovenstaande vragen ingevuld, maar hebben we tegelijkertijd voor onszelf ook onze rol als belangenbehartiger scherp kunnen stellen. Het feit dat de medewerkers van ToolBox niet vertrouwd waren met de sector van de sociale verhuurkantoren was hierbij een duidelijk voordeel.