Sarah De Hovre – PAG-ASA

(c) ToolBox

PAG-ASA is in de loop der jaren sterk geëvolueerd en geprofessionaliseerd. De komst van een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter in 2012 was het ideale moment om even stil te staan en nog een stap verder te zetten: het ontwikkelen van een strategisch plan voor de komende 5 jaar. Een grote uitdaging! De ToolBox-vrijwilligers hebben ons steun en vertrouwen gegeven gedurende het hele ontwikkelingsproces. Het was voor mij en het team een inspirerende ervaring omdat de vrijwilligers met een extern oog naar onze organisatie keken. Ze vormden een neutraal klankbord en hebben geholpen onze toekomstperspectieven scherp te krijgen. Van harte dank!