Theo en Ben – ArmenTeKort

(c) ToolBox

Als organisatie waren we onder de indruk van de expertise en het enthousiasme vanonze coach Britta. Ongeveer iedere zes weken koppelden we onze vooruitgang– of het uitblijven er van – terug en kregen dan zeer gerichte feedback. Klopt dit inhoudelijk? Is het praktisch haalbaar? Ondanks haar overvolle agenda was ze altijd bereikbaar en maakte ze er een erezaak van om zoveel mogelijk face-to-face samen te komen. De grote vooruitgang die we dan ook het afgelopen jaar hebben gemaakt inzake projectevaluatie is in belangrijke mate aan haar toe te schrijven. Bedankt Britta! Bedankt ToolBox!