Thomas Raes – De Poort voor Wonen en Werk vzw

(c) ToolBox

Target voor Roel en Hilde was een uitgeschreven functieprofiel voor leidinggevenden.

Na kennismaking en verkenning werd duidelijk dat leidinggevenden niet echt wisten wat van hen verwacht werd en wat de waarde was van hun functie binnen de organisatie. Samen met de algemeen coördinator ontwierpen de vrijwilligers het functieprofiel voor verantwoordelijken en werd dit geïmplementeerd binnen de organisatie.

Dit functieprofiel zal de basis vormen voor functioneringsgesprekken in de loop van 2014. Target voor Dirk en Philippe was om onze raad van bestuur onder de loep te nemen. Samen met voorzitter en algemeen coördinator werden aanbevelingen geformuleerd voor een goed bestuur van de vzw. Een plan van aanpak werd goedgekeurd door de raad van bestuur en zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van maart 2014. Daarnaast ontpopte Dirk zich binnen deze tweede target als het ware tot mijn personal coach en klankbord.

Alvast opnieuw een dikke merci aan ToolBox en haar vrijwilligers!