Veerle Leroy – Het Punt

(c) ToolBox

Onze kleine vzw kende de afgelopen jaren amper personeelsverloop, maar in het najaar 2012 stonden we voor een vernieuwing van de hele ploeg. ToolBox hielp Het Punt in de voorbereidingen van het rekruteren van haar nieuwe coördinator. Via rollenspel werd de interviewer getraind zodat er dieperliggende vragen konden worden gesteld.