Verenigingen

Als uw vereniging duidelijke sociale doelstellingen nastreeft en u bij het uitwerken van uw project moeilijkheden ondervindt en van mening bent dat een begeleiding door professionals uw management kan verbeteren, dan is ToolBox uw partner !

In de sociale sector zijn de financiële en menselijke middelen schaars. Vaak kunnen ze efficiënter ingezet worden om hun impact te optimaliseren.

Zodra u beroep doet op ToolBox, kan u rekenen op meer dan 14 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties op managementvlak, beroep doen op een honderdvijftig tal gemotiveerde vrijwilligers en toegang krijgen tot aangepaste tools en een netwerk van meer dan 400 begeleide verenigingen.

Verenigingen getuigen

(c) ToolBox
« Na een doorlichting door ToolBox, stelden we vast dat we hun hulp op verschillende vlakken konden gebruiken. ‘Hoe zorg je voor een goed bestuur?’ bleek onze dringendste nood.  »
[meer]
(c) ToolBox
« We contacteerden ToolBox omdat we veel potentieel zagen in ons idee, maar weinig kennis hadden om dit verder te ontwikkelen. »
[meer]