fbpx

Verenigingen

Als uw vereniging duidelijke sociale doelstellingen nastreeft en u bij het uitwerken van uw project moeilijkheden ondervindt en van mening bent dat een begeleiding door professionals uw management kan verbeteren, dan is ToolBox uw partner !

In de sociale sector zijn de financiële en menselijke middelen schaars. Vaak kunnen ze efficiënter ingezet worden om hun impact te optimaliseren.

Zodra u beroep doet op ToolBox, kan u rekenen op meer dan 14 jaar ervaring in het begeleiden van organisaties op managementvlak, beroep doen op een honderdvijftig tal gemotiveerde vrijwilligers en toegang krijgen tot aangepaste tools en een netwerk van meer dan 400 begeleide verenigingen.

Verenigingen getuigen

(c) ToolBox
« Het herdenken van onze missie en het uittekenen van een nieuw strategisch plan stond al enige tijd op onze agenda. »
[meer]
(c) ToolBox
« Niet alleen de professionele input van de consultants is erg gewaardeerd, ook het feit dat zij als buitenstaander naar Donorinfo kunnen kijken, is voor ons een toegevoegde waarde. »
[meer]