Expertise

Missie, Visie, Strategie

Duidelijk weten wie men is, waar men naartoe wil en welke doelstellingen men in 3, 4 of 5 jaar wil bereiken en hoe men die wil realiseren is, kort samengevat, één van de meest voorkomende interventiedomeinen van ToolBox.

Voor elk project dat men binnen de vereniging wil ondernemen is het onontbeerlijk over een visie te beschikken evenals over een strategie die hieruit afgeleid is. Dat laat de raad van bestuur en het team toe om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen en in moeilijkere omstandigheden in dezelfde richting te blijven roeien.

Algemeen management, Organisatie

De manier waarop de vereniging georganiseerd wordt, is vaak een domein waarin onze vrijwilligers een begeleiding aanbieden. Soms wordt de vereniging geconfronteerd met een snelle groei of in tegendeel, met een moeilijke financiële situatie. In deze situaties is het is belangrijk om de vereniging in haar geheel te beschouwen vooraleer een specifiek traject op te pakken.

Na deze meer algemene thema’s te hebben verduidelijkt, is het vaak zo dat bijkomende ToolBox-experts specifieke kennis aanbrengen zoals financieel advies, personeelsbeleid enz

Financieel advies

Onafhankelijk van het ontwikkelingsstadium van uw project is de financiële rapportering een cruciaal instrument voor een degelijk beheer.

Onze begeleidingen behelzen o.m. het ontwikkelen van een financieel plan, het opzetten van een boekhoudkundig systeem, het ontwikkelen van instrumenten voor de financiële opvolging.

Communicatie en marketing

Onze vrijwilligers analyseren op welke manier de vereniging zichzelf voorstelt via haar brochures, posters, website, events edm.

Men inventariseert de verschillende stakeholders van de vereniging (doelgroepen, leden, partners, overheid, werknemers…), de sleutelboodschappen worden bestudeerd in functie van de communicatiedoelstellingen (aantrekken van nieuwe leden, visibiliteit van een event, fondsenwerving,…); de echte toegevoegde waarde van het project wordt geïdentificeerd en gecommuniceerd via de geschikte kanalen.

Personeelsbeleid

Uw werknemers en uw vrijwilligers zijn het meest kostbare binnen uw vereniging.

Onze experts helpen u met het opzetten van een organigram, werken functieomschrijvingen uit, helpen u in de rekrutering van nieuwe medewerkers, optimaliseren uw interne communicatie…

Sommige vrijwilligers zijn coach en kunnen individueel of in team een traject op maat aanbieden. Anderen kunnen een team begeleiden in het remediëren van een conflict.

Informatica

De ICT-infrastructuur laten overeenstemmen met de behoeften en noden van de vereniging, het instellen van netwerken edm, zijn opdrachten die aan onze experts kunnen toevertrouwd worden.

Verder kunnen ze u ook helpen met een ICT-strategie uit te werken en te coördineren.

Juridisch advies

Op dit vlak krijgen we ofwel precieze ofwel diepgaande vragen. Onze vrijwilligers hebben geen specifieke kennis van de regelgeving in de sociale sector maar zullen u verder helpen in de analyse van uw vraag en zullen via hun netwerk naar gepast antwoorden zoeken.

Bestuur en deelname aan de Raad van Bestuur

Goed bestuur heeft te maken met de rol en verantwoordelijkheden die respectievelijk door de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur opgenomen wordt. Onze pro bono experts kunnen u helpen de efficiëntie van deze 3 organen te optimaliseren.

Een aantal vrijwilligers beschikken naast hun eigen professionele ervaring over een stevige expertise in de social profit. Ze zijn bereid om een mandaat op te nemen in een Raad van Bestuur, als bestuurder of waarnemer. Hun onafhankelijkheid en frisse blik gecombineerd met hun expertise wordt vaak als waardevol door de vereniging ervaren.

Contacteer ons

Geniet van:

  • aangepaste trainings
  • een kenniscentrum
  • een begeleiding op maat