Selectiecriteria en Manier van aanpak

Om in aanmerking te komen voor een begeleiding door ToolBox, moet uw vereniging aan volgende criteria beantwoorden:

Uw vereniging streeft duidelijke sociale doelstellingen na en de doelgroep die u wilt bereiken woont in België.  Uw raad van bestuur staat achter de vraag van begeleiding door ToolBox. Deze verschillende criteria worden tijdens een intakegesprek verder met onze coördinatoren besproken.

Indien de vereniging in aanmerking komt voor een begeleiding, beantwoordt een 12-tal mensen van de vereniging een uitgebreide vragenlijst. Dit laat ons toe om samen een diagnose te stellen die toelaat de prioriteiten van de coaching te bepalen.

Elke begeleiding die ToolBox aangaat, wordt op projectbasis gevoerd, met duidelijke doelstellingen en een gedetailleerd actieplan. U voorziet hier 2 jaar voor en een 3de jaar voor opvolging en implementatie . Bij het opnemen van verschillende projecten kunnen de ToolBox-teams elkaar afwisselen, afhankelijk van de vereiste expertise.

De gecoachte verenigingen worden lid van ToolBox en betalen een ledenbijdrage tussen de 500 en de 2 000€ afhankelijk van het aantal VTE en de financiële situatie. ToolBox rekent 500€ opstartkosten aan.