Wie zijn we?

ToolBox is een vzw die zich tot doel heeft gesteld om het management van verenigingen die actief zijn in de Belgische sociale sector te verbeteren. Daartoe zet ze meer dan 150 experts in die hun expertise op vrijwillige basis ter beschikking te stellen van deze verenigingen.

Met vele jaren van activiteit nu (2003) reikt ToolBox een omkadering, methodologie en de nodige tools aan voor een efficiënte begeleiding.

Vrijwilligers

Vrijwilligers ten dienste van sociale projecten

Ons netwerk van pro bono experts laat ons toe om begeleidingen aan te bieden om de efficiëntie van het management van verenigingen te verbeteren in volgende domeinen: strategie, bestuur, personeelsbeleid, coaching, marketing en communicatie, ICT, financiële of juridische zaken. Onze professionals engageren zich a rato van 8u per maand. Ze werken in team van minimum twee vrijwilligers.

ToolBox waakt erover om met gemotiveerde en verantwoorde experts te werken en biedt hen de nodige ondersteuning aan.

Verenigingen

Verenigingen die hun maatschappelijke impact willen verhogen

ToolBox begeleidt verenigingen die tussen de 2 en de 20 voltijdse equivalenten (VTE) tewerkstellen en die actief zijn in de Belgische sociale sector.

In de sociale sector zijn de financiële en menselijke middelen schaars. Vaak kunnen ze efficiënter ingezet worden om hun impact te optimaliseren.

Op basis van een diepgaande analyse van zowel organisatorische als strategische elementen (missie, visie, strategie, processen en infrastructuur) bepalen beide partijen de prioriteiten van de samenwerking.

De gecoachte verenigingen betalen een jaarlijkse ledenbijdrage die tussen de 500 en de 2 000€ varieert, afhankelijk van het aantal VTE en hun financiële situatie. De vereniging betaalt een eenmalige opstartkost van 500€.

Belangrijke partners

ToolBox kan haar activiteiten uitbouwen dank zij de steun van haar trouwe en gerenommeerde partners zoals CeraStichting Bernheim, Degroof Petercam, Total, PwC , KOTK, BNP Paribas Fortis en het Fonds Vrienden van ToolBox.

Een transparant en sterk bestuur

ToolBox beschikt over een transparant bestuurssysteem, waarbij de verantwoordelijkheden voor elk niveau duidelijk geïdentificeerd zijn.

Een team van coördinatoren staat ter beschikking van de professionals en verenigingen en begeleidt hen bij alle aspecten van de uitvoering van hun opdrachten. Het coördinatieteam wordt ondersteund door een raad van bestuur en een algemene vergadering.