Bestuur

ToolBox beschikt over een transparant bestuurssysteem, waarbij de verantwoordelijkheden voor elk niveau duidelijk geïdentificeerd zijn.

De Algemene Vergadering

Al onze pro bono experts zijn effectieve leden van de algemene vergadering. De begeleide verenigingen zijn toegetreden leden: ze wonen de algemene vergadering bij, maar hebben geen stemrecht.

De Raad van Bestuur

De leden van de raad van bestuur worden gekozen op basis van hun expertise. Op dit moment bestaat de raad van bestuur uit 7 leden die o.a. onze vrijwilligers en de vzw vertegenwoordigen.

Het operationele team

Het operationele team bestaat uit drie coördinatoren Joëlle Bragard, Dirk Kerkhof en Cécile Vennat, die ook directeur van het team is, en een interne/externe communication manager, Catherine de T’Serclaes.