Historiek

In 2002 kwamen vier vrienden bij elkaar om te bespreken hoe ze het best innoverende sociale projecten konden ondersteunen. Het concept van ‘expertise doneren’, dat in de Angelsaksische landen al behoorlijk ingeburgerd was, sprak hen zeer aan.

Na overleg met enkele verenigingen kwamen ze al snel tot de vaststelling dat ook in België het aanbieden van coaching en managementexpertise op maat van de vereniging een essentiële stap kon zijn om hun sociale opdracht beter te vervullen.

Een eerste onderzoek naar het potentieel van een dergelijke aanpak in België toonde aan dat er weinig of geen vergelijkbare initiatieven bestonden, en dat er vanuit sommige verenigingen een vraag was naar zo’n  hands-on ondersteuning.

Een eerste positieve ervaring met een vzw uit Charleroi, samen met een groeiende interesse vanuit andere organisaties en bij ondernemers moedigden de stichters aan om deze aanpak te formaliseren.

En zo richtten Charles-Antoine Janssen, François de Borchgrave, Alexandre Lippens en Isabelle Adam in juni 2003 ToolBox op.

In deze beginfase werden samenwerkingsverbanden opgezet. In 2004 kreeg ToolBox als start-up financiering van de Koning Boudewijn Stichting. Datzelfde jaar sloot ToolBox een éénjarig partnership met “One Child One Dream“, een Gents initiatief dat organisaties binnen de kinderwelzijnsector ondersteunt bij het uitbouwen van hun interne organisatie. Het uitwisselen van instrumenten en expertise stond hier centraal. Een ondersteuning door Mc Kinsey hielp het jonge ToolBox om de lessen van de twee eerste jaren te consolideren door de methodologie van de selectie, het beheren, opvolgen en evalueren van projecten te structureren. Dank zij deze omkadering nam ToolBox een sterke start.