Getuigenis vrijwilligers Amadeo Kollectif

GETUIGENIS VAN DE SOCIAL CHALLENGE TEAM

Als onderdeel van ons leiderschapstraining, kregen we de kans om deVZW Amadeo Kollectif te steunen. We waren een team van 5 personen, afkomstig uit verschillende afdelingen van de bank. De eerste ontmoeting met Filip was beslissend en hielp om de missie te verduidelijken. De oorspronkelijke vraag ging over de prijszetting en het businessmodel. We beseften al snel, met Filip, dat we eerst het team moesten aligneren met de missie en visie van de vzw en over de interne werking. Daarom interviewden we de verschillende leden van het team over deze twee punten alvorens onze conclusies en vier belangrijke aanbevelingen te delen met Filip.

Op persoonlijk vlak, hebben we allemaal veel geleerd van deze ervaring: hoe de verwachtingen van onze ‘klant’ te managen, maar ook hoe moeilijke vragen te durven stellen of beslissingen te nemen. Voor sommigen van ons was het ook een kwestie van afstand kunnen nemen zonder ons te verliezen in details .... en dit in een sector die totaal nieuw was voor ons.

Tot slot leerden we hoe belangrijk het is om de groep te vertrouwen en dat een sterk team sterke resultaten oplevert. Een leerervaring die perfect aansluit bij ons leiderschapstraject.

BNP PARIBAS FORTIS TEAM

Connectez-vous pour commenter

Réponses récentes