Amadeo Kollectif

Amadeo Kollectif is een creatieatelier boordevol collectieve experimenten die de verbeelding stimuleren. Deze creatieve, kunstzinnige ervaringen worden professioneel omkaderd door artiesten, pedagogen en ambachtelijk vakmanschap.
Verantwoordelijke voor de opdracht: Filip Langenbick
Social challenge team: BNP Paribas Fortis Team
Support type: Social Challenge
Project topic: Mission & Vision : Team alignment & efficiency improvement

Oorspronkelijk benaderde AK ToolBox met de vraag om samen haar financieel model te onderzoeken, met als focus het optimaliseren van de inzet van middelen voor toekomstige investeringen, in nauwe samenwerking met de directie van AK. Geconfronteerd met de complexiteit van het financiële onderzoek, hebben we in overleg met ToolBox besloten om de koers te verleggen naar een intern onderzoek. Dit nieuwe traject omvatte een uitgebreide bevraging van het voltallige team om inzicht te krijgen in de huidige inzet van interne middelen. 

De samenwerking met ToolBox was van vitaal belang, gezien hun rol als externe raadgevers. Intern ontbrak het de raad van beheer aan de benodigde expertise en tijd voor dit intern onderzoek. Het begeleidingstraject was voornamelijk participatief, met als doel te werken aan het verbeteren van de interne samenwerking om efficiënter te worden. 

Het onderzoek resulteerde in bevredigende uitkomsten, waarbij het team een gedeelde visie ontwikkelde en een sterke wil toonde om samen te werken. Desondanks heerste er een gevoel van onmacht als gevolg van praktische chaos. Door deze kwesties aan te kaarten, kreeg het team de ruimte om zaken te benoemen zonder anderen de schuld te geven, wat de basis vormde voor het gezamenlijk zoeken naar oplossingen.  

Deze interne reflectie heeft ons gestimuleerd om de dialoog voort te zetten tijdens ons tweedaagse planningsweekend en concrete maatregelen uit te werken om het gevoel van chaos te verminderen. Zes maanden na de aanvankelijke wijzigingen manifesteren zich positieve ontwikkelingen. Een uitgebreide opruiming in het atelier en een focus op het benutten van individuele talenten hebben de motivatie binnen het team aangewakkerd. 

De ToolBox-opdracht in een woord: Richtinggevend 

Meer info: https://amadeokollectif.be/

GETUIGENIS VAN DE SOCIAL CHALLENGE TEAM

Als onderdeel van ons leiderschapstraining, kregen we de kans om deVZW Amadeo Kollectif te steunen. We waren een team van 5 personen, afkomstig uit verschillende afdelingen van de bank. De eerste ontmoeting met Filip was beslissend en hielp om de missie te verduidelijken. De oorspronkelijke vraag ging over de prijszetting en het businessmodel. We beseften al snel, met Filip, dat we eerst het team moesten aligneren met de missie en visie van de vzw en over de interne werking. Daarom interviewden we de verschillende leden van het team over deze twee punten alvorens onze conclusies en vier belangrijke aanbevelingen te delen met Filip.

Op persoonlijk vlak, hebben we allemaal veel geleerd van deze ervaring: hoe de verwachtingen van onze ‘klant’ te managen, maar ook hoe moeilijke vragen te durven stellen of beslissingen te nemen. Voor sommigen van ons was het ook een kwestie van afstand kunnen nemen zonder ons te verliezen in details .... en dit in een sector die totaal nieuw was voor ons.

Tot slot leerden we hoe belangrijk het is om de groep te vertrouwen en dat een sterk team sterke resultaten oplevert. Een leerervaring die perfect aansluit bij ons leiderschapstraject.

BNP PARIBAS FORTIS TEAM