De Poort vzw, voor wonen en werk

De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Onze missie: een open poort voor kansengroepen naar duurzaam wonen en werk.
Verantwoordelijke voor de opdracht:
Thomas Raes - Directeur
Projet types: Mission & Vision • Improve Efficiency
Good Governance
ToolBoxers:
Mieke Hoorens • Dirk Kerkhof • Bert Neefs • Inge Janssens • Viviane Spilliaert • Anne-Catherine Massagé • Hilde Helsen • Roel Fransen • Philippe Verschueren
De Poort vzw wil gangmaker zijn in kwaliteitsvol wonen en werk, waarbij de mens centraal staat, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Onze missie: een open poort voor kansengroepen naar duurzaam wonen en werk.
Op 1 juli 2008 startte ik mijn loopbaan binnen De Poort als coördinator in het sociaal verhuurkantoor. Gaandeweg leerde ik De Poort kennen als een brede organisatie waarvan het svk slechts een van de projecten was. Naast huisvesting is De Poort ook op het vlak van werkervaring sinds jaar en dag een belangrijke partner in de regio.
De Poort had haar naam verworven in beide niches maar profileerde zich niet als een organisatie, met een duidelijke toekomstgerichte visie.
Hoofdvraag aan ToolBox was om mee op zoek te gaan naar een eenduidige identiteit voor onze organisatie. Samen met de vrijwilligers van ToolBox haalden we onze missie, visie en kernwaarden vanonder het stof. Door middel van aantrekkelijke workshops met alle medewerkers, individuele coaching gesprekken met onze leidinggevenden en gerichte, activerende presentaties aan de leden van het bestuur werd onze vzw herontdekt.
Eerste mijlpaal was de naamwijziging van de vzw. ‘Sociaal verhuurkantoor de poort vzw’ werd in maart 2011 ‘De Poort vzw, voor wonen en werk’. Als statement kon dit zeker tellen.
Missie, visie en kernwaarden kregen vorm, de volledige huisstijl werd door een groep enthousiaste medewerkers gerestyled,...
Er gebeurde veel binnen De Poort!
Waar in 2011 onze organisatie een (ver)nieuwe(nde) naam kreeg en een duidelijke missie en visie werden uitgetekend gingen we in 2012 een stapje verder. De Poort bestond in 2012 exact 25 jaar en het was dan ook hét moment om terug te blikken op 25 jaar werk maar ook om lijnen uit te zetten voor de komende jaren.
Missie, visie en kernwaarden werden bekrachtigd door de Algemene Vergadering van maart 2012 en op dezelfde manier werd ons uitgewerkt strategisch plan 2013-2017 voorgelegd op de algemene vergadering van maart 2013.
Voor 2013 stelden we opnieuw duidelijke werkpunten die we nu vooral van op beleidsniveau verder vorm wilden geven.
De Poort had twee duidelijke begeleidingsvragen voor 2013:
Competenties en verwachtingen van leidinggevenden in kaart brengen op verschillende niveau’s: dagelijks bestuur – beleidsteam – Algemeen Coördinator – Coördinatoren - Teamverantwoordelijken
Zicht krijgen op wat de rol van bestuursorganen binnen een vzw zijn en moeten zijn; het bestuursorgaan op een indirecte manier een plaats geven binnen de organisatie ownership en sponsorship van leden van het bestuur triggeren; onderzoeken of alle nodige know-how aanwezig is in het huidige bestuursorgaan om van een gezond bestuur te kunnen spreken; pistes onderzoeken om tot een sterk en veelzijdig bestuurorgaan te komen

Voor deze twee specifieke begeleidingsvragen werden zelfs 2 teams van ToolBoxers samengesteld om De Poort opnieuw op sleeptouw te nemen.
De verschillende begeleidingsvragen doorheen de jaren tonen duidelijk aan dat een ToolBoxbegeleiding een intensief proces is dat tijd vraagt. ToolBox mag geen momentopname zijn maar moet een organisatie blijven ondersteunen.

Vandaar dat ToolBox ons nog enkele jaren vanop afstand bleef volgen. Dirk Kerkhof, al enkele jaren onze vaste ToolBoxvrijwilliger, fungeerde nog enkele jaren als klankbord voor mij, ondertussen directeur van De Poort. Deze individuele coaching gesprekken werken enthousiasmerend en gaven een boost om de dingen verder aan te (durven) pakken.
Onze organisatie bevindt zich momenteel op een kruispunt. De huidige evoluties en aard verschuivingen binnen de twee beleidsdomeinen Wonen en Werk, zorgen ervoor dat we keuzes zullen moeten maken. Deze keuzes zullen alles bepalend zijn om perspectief te kunnen bieden aan onze medewerkers, aan onze doelgroep, aan onze reden van bestaan als sociale onderneming. Doorheen dit changetraject kunnen we ons vasthouden aan dat wat ons zo typeert, onze visie en missie, onze kernwaarden die tonen waarvoor we staan. Het unieke karakter van onze bedrijfsactiviteiten, nl. de kruisbestuiving tussen sociale huisvesting en sociale tewerkstelling, daarvoor blijven we ijveren!
Wat me zeker bijblijft van de ToolBoxbegeleiding, is “de bottom-up co-creatie” van de fond van onze organisatie: missie, visie, kernwaarden.
Zeker nu, waar onze vzw voor veel vraagtekens komt te staan, heeft dit enorm veel steun en duidelijkheid.
www. depoortvzw.be