Moving Ground

Moving Ground vzw doet stadsjongeren samen podiumkunsten maken voor een toekomst zonder drempels. We bieden laagdrempelige activiteiten en performances voor alle stadsjongeren van 10 tot 30 jaar.
Verantwoordelijk voor de opdracht: Evelyne Van Hecke - Coördinator belast met dagelijks bestuur
Support type: Travel
ToolBoxers: Johan Ceulemans • Greet De Grave
Project topic : Efficiency : Organisatie ontwikkeling
Moving Ground vzw doet stadsjongeren samen podiumkunsten maken voor een toekomst zonder drempels. We bieden laagdrempelige activiteiten en performances voor alle stadsjongeren van 10 tot 30 jaar. Eind 2020 kregen we een grote subsidie van Stad Antwerpen. Onze activiteiten vermenigvuldigden, we deden onze eerste aanwervingen. Daarbij kwam er veel meer bestuursverantwoordelijkheden kijken en die moesten (her)verdeeld worden. Er is theorie en er is praktijk. We geraakten er niet uit. We kwamen bij ToolBox terecht, na aanraden van een aantal andere vzw’s bij De Sociale Innovatiefabriek.
Deze oefeningen samen met ToolBox doen, zou ons op maat kunnen helpen afstemmen met de theorieën en de noden in onze praktijk. Wat de meerwaarde van ToolBox is, is dat er tijd genomen wordt om je vzw te leren kennen om dan de expertise die er in huis is op je project af te stemmen. Het is geen “quick fix”, maar een doorgedreven traject dat een duurzame vooruitgang beoogt dat bij de missie van de vzw en de mensen die er in betrokken zijn past.
Door de coaching van Johan en Greet werden we ons bewuster van de verwachtingen die de vzw heeft van een bestuur en hoe die ingevuld kunnen worden. Wanneer nieuwe bestuursleden aantreden, hebben ze zo ook snel zicht op die noden en taken. We hebben ook geleerd hoe we die kunnen verdelen op basis van talenten en enthousiasme.
De coaches kiezen vanuit een enthousiasme naar de missie voor je vzw. Dat voel je ook terug in de manier hoe je gecoacht wordt, hoe er geluisterd wordt, hoe ze je door de (soms moeilijke) processen heen loodsen en de essentie van je vragen willen zien.

GETUIGENISSEN VAN DE TOOLBOXERS

“Of ik tijd had?”,“Neen, maar voor wie? “,“Een jonge vzw met focus op dans voor stadsjongeren “,“Daar maak ik tijd voor”. Een ToolBoxopdracht is gebaseerd op emotionele affiniteit met opdracht/personen (Evelyne,leden RVB,Greet). En dan het gevecht met jezelf om geen betweterige adviseur te zijn. Dus: veel vragen en luisteren want alle antwoorden liggen daar. De enige “opdracht”: minder evidente verbanden zien, structuur, chronologie en veel inspiratie. En dan is het de kunst om op tijd afstand te nemen.

JOHAN CEULEMANS

Wat begon als een opdracht met een duidelijke omschrijving evolueerde stilaan naar een zoektocht naar de diepere waarden en werking van de organisatie. Het leidde tot diepgaande reflectie binnen de organisatie en een structurele hervorming. Dankzij deze oefening staat de organisatie nu sterker in haar schoenen en herrijst ze met stevigere fundamenten met een duidelijke missie. Als ToolBoxer was het prachtig om deze transformatie van dichtbij te begeleiden.

GREET DE GRAVE