Netwerk tegen Armoede (NTA)

Het Netwerk tegen Armoede is de enige Vlaamse armoedeorganisatie die de kennis en ervaring van mensen in armoede als unieke basis gebruikt voor zijn werking.
Verantwoordelijke: David de Vaal - Algemeen coördinator
ToolBoxers: Johan Goossens • Corine Daumer
Workflow: Increase revenues
Het Netwerk tegen Armoede (NTA) is de enige Vlaamse armoedeorganisatie die de kennis en ervaring van mensen in armoede als unieke basis gebruikt voor zijn werking. Vanuit die kijk op armoede en mensen die in armoede leven, gaat het Netwerk aan de slag om armoede en sociale uitsluiting structureel terug te dringen.
Situering
Naast haar beleidswerk dat de kern van de activiteiten van het netwerk is, zijn bedrijven ook potentiële hefbomen om mensen duurzaam uit de armoede te halen. Door deze specifieke doelgroep aan te boren onderzoekt NTA ook of ze haar financieringsbron kan diversifiëren. NTA ontwikkelde een coachingtraject samen met haar verenigingen, mensen in armoede en de onderzoekcentra van de UA en KUL. Dit 2-daags activerend traject laat verschillende aspecten die met duurzame tewerkstelling te maken hebben aan bod komen. In 2018 werd het in 5 bedrijven uitgerold wat ons toeliet om het verder op punt te stellen.
ToolBox in beeld
In mei 2019 stapten we naar ToolBox met de vraag ons te helpen met de commercialisering van deze dienst. Er moest werk gemaakt worden van een business- en marketing plan zodat dit spoor op termijn inkomsten voor NTA genereert. Met Cécile konden we onze vraag verder verfijnen zodat de vrijwilligers die ze aanduidde gericht aan de slag konden.
Een verrijkende coaching
Onze 2 coaches waren snel up-to-speed en challengden ons traject. Het volledig doorlopen ervan impliceert een belangrijke investering voor het bedrijf. De coaches vergeleken het met de aanschaf van een nieuwe auto: als je deze belangrijke aankoop overweegt, wil je graag een testrit. Ze raadden ons aan om onze eigen “testrit” te ontwikkelen. We gingen aan de slag en werkten een scan uit die in 2 tot 3 uur in kaart brengt hoe armoedesensitief een bedrijf is.
Met de scan verlagen we de drempel voor het bedrijf beduidend; én het heeft als voordeel dat deze audit in een oogopslag laat zien wat de sterktes en zwaktes zijn. Het stelt bedrijven ook gerust wat de expertise van NTA betreft: we worden aanzien als betrouwbaar en vervolgtrajecten worden bespreekbaar.
Ook het 2-daags coachingtraject evolueerde. De ToolBox coaches vergeleken het met een Zwitsers zakmes: we bieden tal van antwoorden op tal van mogelijke problemen. Het is veel overtuigender voor één probleem één dienst aan te bieden. We besloten daarom om modulair te werken.
Engagement
Wat we erg waarderen in de begeleiding van ToolBox is het creatief nadenken van het ToolBox duo. De vrijwilligers weten goed welke argumenten aanslaan, hoe je de dienst laat aansluiten bij de verwachtingen van bedrijven, hoe je de taal aanpast en cijfers gebruikt om de relevantie van de dienst aan te tonen.

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXER

"Het was voor mij de eerste missie voor ToolBox en ook de eerste missie als ‘consultant’. Dat op zich is een boeiende ervaring. Ik vond het tevens boeiend om het werkingsveld van NTA van nabij te leren kennen. Corinne en ikzelf vormden een goed team met de nodige complementariteit. Het was aangenaam samenwerken met het team van NTA, dat sterk waardegedreven is (gelet op de missie van de organisatie), maar ook de nodige business refexen heeft."

Johan Goossens