vzw Zorgmassage

Als pluralistisch non-profit steun- en informatiepunt, met focus op ontwikkeling, verbinding en netwerking, is het de missie van vzw Zorgmassage om zorgmassages als complementaire zorg toegankelijk te maken voor alle (zieke) mensen en hen te helpen.
Verantwoordelijke voor de opdracht:
Jan Hublau - Directeur

ToolBoxer:
Dirk Pauwels
Project type:
Coach Leaders & Teams

Mission topics:
Soundingboard • Coaching


Dit doen we o.a. door te informeren en sensibiliseren, het ontwikkelen en promoten van opleidingen, het ondersteunen van vrijwilligerswerk in zieken, zorg- en inloophuizen en het ondersteunen van het netwerk zorgmasseurs in Vlaanderen.
Binnen het kader van de financiële steun die Kom op tegen Kanker aan vzw Zorgmassage schenkt werd extra hulp door ToolBox aangereikt door eerstgenoemde. De inleidende telefonische en mailcontacten met coördinator Dirk Kerkhof liepen bijzonder aangenaam, warm en vlot. Een fysieke afspraak volgde snel. In een meeting met ToolBoxer Dirk Pauwels werd de aanpak snel en duidelijk geconcludeerd: gezien het change managementproject waarvoor vzw Zorgmassage stond werd gekozen voor een personal coaching van de dagelijks bestuurder, Jan Hublau. Van meet af aan was het duidelijk dat Dirk Pauwels heel veel affiniteit met de organisatie heeft. Een persoonlijke klik tussen personen helpt steeds in het proces en die was er reeds van bij het eerste gesprek.
De complexiteit van onze organisatie, die actief is op velerlei fronten, werd meteen door Dirk doorzien en begrepen. Binnen zijn coaching werd in de eerste plaats aandacht besteed aan het stellen van doelen en prioriteiten, waaronder de uitbouw van een stevig beheersorgaan, een goed uitgewerkte begroting, duidelijke communicatie, planmatig en structureel werken, enz. Er was echter ook voldoende ruimte voor de persoonlijke zorgen die je als directeur van een organisatie in transitie hebt. Dat hielp enorm en werd ook hard gewaardeerd.
DE STEUN DIE WE VAN TOOLBOX ONTVINGEN WAS OP MAAT, PROFESSIONEEL, EN TEGELIJKERTIJD WERD ALLES OP EEN AANGENAME WIJZE GEBRACHT.
De steun die we van ToolBox ontvingen was op maat, professioneel, en tegelijkertijd werd alles op een aangename wijze gebracht. De impact van de begeleiding merken we dagelijks. Er werd bij een heel aantal doelen progressie en/of resultaat geboekt. Een nieuw en stevig beheersorgaan, goed werkende kerngroepen, een transparante begroting en verbetering bij interne en externe communicatie zijn hier een paar voorbeelden van.
Opvallend en bijzonder gewaardeerd was het luik zelfzorg. De webinars en andere online ondersteuningen die aangeboden worden door
ToolBox zijn eveneens verrijkend, zeker in moeilijke coronatijden. De verbindingen die door ToolBox, niet enkel op inhoudelijk maar ook op menselijk vlak, worden gelegd zorgen voor een extra meerwaarde.
We kijken er dan ook bijzonder hard naar uit om ons, in het tweede deel van de samenwerking met ToolBox, verder te kunnen concentreren op nog meer doelen en prioriteiten.
Dank je wel, ToolBox team!
WWW.ZORGMASSAGE.BE

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXER

"Als coach heb ik me vooral opgesteld als klankbord voor Jan, de directeur van de VZW. Vanuit mijn ervaring weet ik hoe moeilijk die job is. Je moet de lange termijn uitwerken, vorm proberen geven maar tegelijk alle dagelijkse activiteiten in de lucht houden. Door heel gerichte sessies rond objectieven bepalen en hoe zich te organiseren proberen we Jan, maar ook heel de vzw, te begeleiden naar een positief ontwikkelingspad. Het is geweldig om te zien hoe de vzw Zorgmassage open staat voor dit traject. Het heeft vanuit mijn standpunt geleid tot een nieuwe inrichting van het bestuur, met polyvalente com- petenties. Het traject met Zorgmassage biedt ook mij unieke kansen. Ik ontmoet opnieuw mensen met een duidelijke passie om voor anderen het verschil te maken."
Dirk Pauwels