De Katrol Oostende

De Katrol biedt gratis studie- en integrale gezinsondersteuning aan huis. We richten ons op kwetsbare kinderen en hun ouders die moeilijkheden ondervinden om hun kind(eren) te helpen met huiswerk en/of opvoeden. De organisatie werkt integraal en contextueel. We hebben niet alleen aandacht voor het kind en het leren, maar vooral ook voor alle randvoorwaarden.
Verantwoordelijke voor de opdracht: Katrien Sabbe
ToolBoxers: Alex Libbrecht - Dirk Fiers
Support type: Travel
Project topic: Mission & Vision : Business plan

Als VZW waren wij op zoek naar iemand die ons kon helpen bij het opmaken van een businessplan/model en het uitzoeken hoe wij ons als organisatie beter in the picture konden zetten of branding van onze organisatie. Gezien wij allen een hulpverlenersachtergrond hebben ontbreekt ons de kennis uit de managements- en zakenwereld.  
We namen contact op met ToolBox nadat wij via verschillende kanalen over deze VZW hadden gehoord en die ons tot 3x toe vanuit verschillende hoeken werd aangeraden. Er werd een eerste kennismakingsgesprek gepland waarin de wederzijdse verwachtingen werden gedeeld en waar werd voorgesteld wat ToolBox voor ons kon betekenen. Na akkoord van ons bestuur werd er een gesprek georganiseerd tussen de coördinator van ToolBox, 2 ToolBoxers en wijzelf. Tijdens dit gesprek konden wij onze hulpvraag aan de ToolBoxers voorleggen en werden reeds de eerste afspraken gemaakt.  

De ToolBoxers gaven en geven nog steeds, elke bijeenkomst tips, ideeën maar ook wat huiswerk. Ze laten ons op een andere manier nadenken over zaken waar je als organisatie te weinig bij stil staat. Na verloop van tijd merk je ook dat je elkaar steeds beter leert kennen en dat de tips steeds beter aansluiten bij de organisatie zelf. De opdrachten die je krijgt zijn niet altijd evident, maar de ToolBoxers bieden ook hun hulp hierbij aan.  

Ik denk dat we vooral hun eerlijkheid en hun zin om te helpen meedenken appreciëren. Ze zitten er niet mee in om de blinde vlekken of de zwakke punten in de organisatie te benoemen en dat vind ik persoonlijk zeer positief. Hierdoor krijg je zelf veel beter zicht op wat in de organisatie ontbreekt of waar we versterking moeten zoeken.  

Als ik 1 woord of korte omschrijving zou moeten kleven op onze ToolBox ervaring, dan zou dit misschien wel ‘Outside the box’ zijn.  

Meer info: https://dekatrol.org/

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXERS

Bij het eerste contact met de mensen van De Katrol bleek hoe groot de nood aan ondersteuning was, maar vooral ook met welke passie de mensen van De Katrol over hun project, hun “families” en hun studenten praten, hoe groot hun inzet is en hoezeer ze bezorgd waren voor het voortbestaan van hun organisatie.  
Tijdens onze sessies hebben we vooral getracht via kritische vragen en bedenkingen, hen uit hun “context” te halen, hun blik te verruimen en stil te staan bij een ruimere omkadering van het project. “Out of the box” denken is afstand nemen om kritisch na te denken en creatieve oplossingen te vinden voor het vinden van structurele oplossingen om in de broodnodige financiering van het expertise centrum te voorzien en in het stimuleren van hogescholen en studenten om aan het project me te werken. We blijven hen hierin verder ondersteunen evenals in hun zoektocht naar nieuwe bestuurder(s). 

ALEX LIBBRECHT & DIRK FIERS