TEJO Vlaanderen

TEJO biedt in Vlaanderen ambulante, laagdrempelige therapeutische begeleiding aan jongeren tussen 10 en 20 jaar , kortdurend (tiental gesprekken), anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. De therapie heeft als hoofddoelstelling de jongere te deblokkeren en opnieuw in zijn/haar kracht te brengen.
Verantwoordelijken voor de opdracht: Koen Browaeys, Voorzitter • Gino Ibie, Algemeen coördinator
Support type: Travel
ToolBoxers: Jan Coppejans • Dirk Demeulemeester
Project topic: Governance
Begeleiding van TEJO Vlaanderen vzw bij een reflectie oefening over een duurzaam governance model die verdere groei mogelijk maakt.
Onze organisatie heeft de afgelopen jaren een periode van groei en verandering doorgemaakt. We merkten echter dat onze huidige organisatiestructuur niet in staat was om deze groei adequaat te ondersteunen. Daarom besloten we de hulp in te roepen van ToolBox, een organisatie met veel ervaring op het gebied van governance en organisatieontwikkeling. Vanaf het begin van de samenwerking heeft ToolBox zich volledig ingezet om ons te helpen bij onze zoektocht naar een duurzaam governance model. Een belangrijke stap was het opstellen van een interne werkgroep en het uitzenden van een enquête aan alle bestuursleden en coördinatoren binnen onze organisatie. De resultaten van deze enquête dienden als basis voor de verdere reflectieoefening. 
ToolBox begeleidde ons door het hele proces en samen met de leden van het bestuursorgaan werkten we in verschillende fases naar een eindresultaat. O.a. door deze denkoefening hadden we de mogelijkheid om onze visie op de toekomst te versterken en onze organisatiestructuur aan te passen aan de nieuwe realiteit.
Het resultaat van deze samenwerking met ToolBox was een vernieuwde organisatiestructuur voor TEJO Vlaanderen, die ons in staat stelt om onze groei voort te zetten en ons verder te ontwikkelen als een duurzame en toekomstgerichte organisatie. We waarderen de expertisewijsheid en steun van ToolBox en in het bijzonder van onze twee ToolBoxers Dirk Demeulemeester en Jan Coppejans enorm en kijken uit naar de verdere samenwerking in de toekomst.
Voor kalenderjaar 2023 hebben we al een nieuw begeleidingstraject gepland om onze samenwerking voort te zetten en te blijven werken aan de verdere ontwikkeling van onze organisatie.

GETUIGENISSEN VAN DE TOOLBOXERS

Jan en Dirk zijn een team die elk vanuit hun expertise begeleiding geven aan bestuursorganen omtrent missie, visie en organisatiestructuur. Wij vertrekken vanuit de quote: als je denkt dat er bent, dan ben je er geweest. Een valkuil voor vele organisaties. Maar niet bij Tejo Vlaanderen vzw. Er was een nood om de organisatie aan te passen aan de nieuwe uitdagingen eigen aan hun werking en doelgroep. Dit was voor ons de basis om het project te begeleiden. Onze aanpak was het proces te faciliteren bij het omschrijven van de doelstelling en de uitwerking van het traject. Via open en soms kritische vragen werd een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt die geënt was op de cultuur van Tejo Vlaanderen vzw. Het resultaat werd met succes voorgelegd aan het bestuursorgaan. We kijken met tevredenheid terug op de positieve gedrevenheid van de leden van werkgroep om te slagen in het project maar vooral omdat het resultaat de realisatie van de missie zal garanderen naar de toekomst.

JAN COPPEJANS & DIRK DEMEULEMEESTER