Hachiko vzw

Hachiko vzw wil levens veranderen door assistentiehonden op te leiden en te plaatsen bij personen met een motorische beperking. Onze kwispelende assistenten maken taken voor hun baasje opnieuw mogelijk en versterken de zelfstandigheid. Ook qua emotionele steun zijn ze van onschatbare waarde.
Verantwoordelijken voor de opdracht:
Dries Dennequin, Voorzitter - Sandra Demeester, Algemeen directeur
ToolBoxers:
Catherine De Bruyne • Karen Van Garsse
Project types:
Coach Leaders & Teams
Mission topics:
Soundingboard • Team Interaction • Coaching
Hachiko vzw wil levens veranderen door assistentiehonden op te leiden en te plaatsen bij personen met een motorische beperking. Onze kwispelende assistenten maken taken voor hun baasje opnieuw mogelijk en versterken de zelfstandigheid. Ook qua emotionele steun zijn ze van onschatbare waarde.

We hebben aan ToolBox een begeleiding gevraagd in het kader van de groei van de organisatie met nadruk op teamdynamiek en -interactie.
Hachiko is een organisatie die reeds 25 jaar bestaat en recent verhuisde naar een nieuw, ruim centrum. Ook het team is in volle groei. Om me bij mijn start als algemeen directeur te ondersteunen en begeleiden werd ToolBox gecontacteerd. Dit op basis van een eerste samenwerking in het verleden omtrent visie en missie.

De eerste kennismaking met Joëlle, ToolBox-coördinator, verliep zeer vlot. Op ba- sis van een situatieschets en ook een afstemming met de coach van de vorige samenwerking, werd ik in contact gebracht met Karen. De uitdagingen en ambities werden helder doorgesproken. “Hoe willen we met een groeiend team de toekomst verder uitbouwen. Waar gaan we naartoe?” Op initiatief van Karen en Joëlle, werd ook Catherine bij het project betrokken. Een duoaanpak die heel verrijkend was voor deze coaching.

Het traject werd opgezet temidden de eerste corona lockdown. Wat een creatief zoeken gaf omtrent werken via Zoom en live gesprekken. En deze dynamiek heeft wonderwel gewerkt: de veiligheid van het praten op afstand en de intensiteit van de fysieke ontmoetingen hebben gezorgd voor een goede ritmiek.
DE NIEUWE STRUCTUUR GEEFT DUIDELIJKHEID AAN HET TEAM EN ZORGT VOOR HELDERHEID OMTRENT VERANTWOORDELIJKHEDEN.
Een eerste fase met groepsessies heeft ons als team leren reflecteren over eigen gedrag en onze manier van samenwerken. Waar groeien we naartoe, hoe werken we samen vanuit diversiteit, in complementariteit? Kaders en technieken werden aangereikt om te bouwen aancommunicatievevaardigheden.Heelwaardevol was de continue feedback en ondersteuning van beide ToolBoxers.
Vanuit de groepssessies werden ook enkele individuele sessies uitgetekend om op persoonlijk niveau de communicatieve kracht te versterken vanuit een omgaan met complementariteit en conflicten.
De samenwerking heeft ons een kader gegeven om verder te groeien als een lerende organisatie. Uiteindelijk hebben we vanuit het proces met Karen en Catherine de organisatiestructuur met bepaling van rollen en verdeling van taken kunnen uitschrijven. Een evolutieve structuur voor een groeiend team waarbij ons engagement naar onze honden én baasjes nog meer en sterker wordt ingevuld.
De nieuwe structuur geeft duidelijkheid aan het team en zorgt voor helderheid omtrent verantwoordelijkheden. Deze blauwdruk voor de toekomst werd ondertussen ook doorgesproken met het bestuursorgaan.
WWW.HACHIKO.ORG

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXER

"Het geeft voldoening een bijdrage te kunnen leveren aan deze prachtige organisatie met een nobel doel. We bouwden een fijne samenwerkingsrelatie op met de bevlogen directeur Sandra en gingen samen met een gedreven team op zoek naar hoe we het potentieel nog meer konden laten stromen door samen te werken mét de verschillen en via krachtgericht coachen het beste in ieder naar boven te halen. Door onze complementariteit als begeleiders brengen Karen en ik verschillende expertises en kaders binnen en leren we van en met elkaar. Mooi toch?!"
CATHERINE DE BRUYNE