School zonder pesten

De focus van vzw School Zonder Pesten ligt enerzijds op het zoveel mogelijk voorkomen van pesten en anderzijds op het beter leren omgaan met (basis)gevoelens en deze leren (h)erkennen.
Verantwoordelijken voor de opdracht: Christian Agneessens - Fried Ringoot
ToolBoxers: Leon Peter Heins - Philippe Depoorter
Support type: Travel
Project topic: Mission & Vision: Communication & strategy

Initieel werd het project ‘Victor als praatmaatje’ – een klasvoorstelling voor de 3de kleuterklas – geselecteerd door het Streekfonds Oost-Vlaanderen. Door de verdere ontwikkeling van dit project, werden we geconfronteerd met doorgroeimoeilijkheden. Het Streekfonds Oost-Vlaanderen bood ons de kans om ons te laten begeleiden door ToolBox. Twee vakexperten, Philippe Depoorter en Leon Peter Heins, werden de ‘kritische vrienden’ van vzw School Zonder Pesten. De start van een heus succesverhaal! 

Philippe en Leon Peter hielden ons een spiegel voor: ‘Waarom doen jullie dit?’, ‘Wat willen jullie bereiken?’, ‘Waar willen jullie staan over 5 jaar?, … Telkens opnieuw confronterende, maar ook leuke en inspirerende gesprekken met als doel de opschaling, uitbreiding en verduurzaming van onze vzw en ons mooi preventief aanbod. Naarmate de begeleiding door de ToolBoxers vorderde, werd duidelijk dat de uitdaging voor dit ToolBox-project tweevoudig is: het bestendigen van de huidige werking van de vzw en de transitie voor verduurzaming. Een meerjarenplan (over drie jaar) werd opgemaakt en een duidelijk perspectief werd bepaald. 

Elke vergadering werden concrete beslissingen genomen (onder meer over logo, baseline, website, mogelijke samenwerkingsverbanden, uitbesteden van operationele zaken, …). Telkens werden nieuwe opdrachten uitgeschreven. Het concept ‘Maak van je school een Goedgevoel school’ werkt. De uitdaging bestaat erin ons preventief project te bestendigen voor de volgende generaties.  

Vandaag draait het ToolBox-project nog op volle toeren en weten we dat Philippe en Leon Peter veel meer zijn dan enkel onze ‘kritische vrienden’! Hun professionele bijdrage als geëngageerde ToolBoxers heeft een enorme impact op onze vzw en draagt bij tot de verduurzaming van ons project. We zijn dan ook uiterst dankbaar voor de ondersteuning vanuit Toolbox. De immer enthousiaste en onvoorwaardelijke  inzet van onze twee ToolBoxers, Philippe en Leon Peter, raakt ons diep.  

Dankzij de erg zinvolle steun van ToolBox, kleuren we met z’n allen de wereld een beetje mooier! 

 

Meer info: https://www.ifeeeeelgood.be/

GETUIGENISSEN VAN DE TOOLBOXERS

Je namens ToolBox inzetten bij een organisatie als School Zonder Pesten is elke keer een feestje. Fried en Christian hebben ons vanaf het eerste contact meegenomen in hun passie voor het creëren van weerbaarheid van kinderen. Keer op keer stellen zij zich onbaatzuchtig open voor een spervuur van vragen van ons in de rol als “kritische vrienden”. Steeds nemen wij afscheid van elkaar met een lach, en met een energie-boost omdat we mooie ideeën hebben uitgewerkt die het verschil kunnen maken. De combinatie van een bevlogen vzw enerzijds en de constructieve aanpak samen met ons als ToolBoxers maakt dit tot een zeer effectieve samenwerking.  

Dankzij ondersteuning van het Streekfonds Oost-Vlaanderen worden enkele van deze ideeën verder uitgewerkt en komen er nog meer kinderen in aanraking met de creatieve, grappige en liefdevolle aanpak van de vzw. 

Samen impact maken: ToolBox en School Zonder Pesten leveren goede gevoelens op! 

LEON PETER HEINS & PHILIPPE DEPOORTER