BX Represent

We hebben als doel de sociale en professionele integratie van jongeren in Brussel te bevorderen.
Verantwoordelijke voor de opdracht: Anne-Charlotte Mauroy - General Manager
ToolBoxers: Dirk Degelaen • Jurgen Mortier
Project type: Travel
Project topics: Strategie • Inkomstgenererende activiteiten

Voor welk project/situatie heeft u beroep gedaan op ToolBox?

Oorspronkelijk was het de bedoeling een strategisch vijfjarenplan te ontwikkelen, gebaseerd op feedback uit het veld. Maar al snel nam het project een andere wending, omdat de algemeen directeur werd vervangen.
Ik nam de leiding van de organisatie over en mijn behoeften waren anders dan die van mijn voorganger. Ik had onmiddellijk behoefte aan twee specifieke gebieden: communicatie en fondsenwerving.
BX Represent is een vzw, die zelf 4 voetbalclubs in Brussel beheert. We moesten de communicatiestrategie herdefiniëren om impactvoller en preciezer te zijn. Welke boodschap, voor welk publiek, op welk netwerk, met welke frequentie. Zoals in veel non-profitorganisaties gebeurt er veel actie en magie op het terrein, maar helaas wordt dit niet altijd op de juiste manier onder de aandacht gebracht.
Bovendien is de club historisch gezien zeer afhankelijk geweest van giften van haar oprichter. Met het oog op de duurzaamheid van het project moest een nieuwe aanpak voor de fondsenwerving worden vastgesteld, waarbij de werknemer die deze rol kreeg toebedeeld, moest worden begeleid.

Om welke reden hebt u gekozen voor ToolBox?

Wij hebben gekozen om met ToolBox te werken omdat zij professionals zijn in de privé-sector. Dit geeft een andere benadering en visie van onze problemen.
Het zijn gekwalificeerde mensen die ook een "klankbord" bieden. In non-profitorganisaties zijn de teams vaak klein, wat betekent dat er minder gelegenheid is voor discussie en uitwisseling over cruciale kwesties. 

Hoe werd u verwelkomd/begeleid in uw initiële aanpak door de ToolBox-coördinator?

De ondersteuning werd gedaan op een zeer “tailor-made” manier. We begonnen met elkaar te leren kennen en uitvoerig over het probleem te praten. Vervolgens hebben wij een optimale werkmethode vastgesteld en regelmatige werkvergaderingen belegd. Dit gaf ons een kader dat gemakkelijk te volgen was. Wij ontvingen ook procedures en templates om ons te helpen en tijd te besparen.
Er is veel flexibiliteit. Veel vriendelijkheid ook. Tijdens de besprekingen worden soms andere onderwerpen aangesneden, en ook hier worden elementen van antwoorden gegeven. We stelden deze uitwisselingen zeer op prijs.

Wat waardeert u in het bijzonder in deze steun?

Wij waardeerden vooral de menselijke uitwisseling. We voelden een echt verlangen om antwoorden te geven en te helpen. Je voelt dat de ToolBoxers deel uitmaken van het team.
Ten tweede, de geboden hulp is waardevol en professioneel. Het is net als werken met externe consultants. Het is erg aangenaam. Ik moet zeggen dat het voor mij een echte hulp was toen ik in de BX begon tijdens de Corona-periode.

Voor de afgewerkte begeleidingen, welke impact had deze?

Op het gebied van communicatie hebben wij de boodschap vereenvoudigd en het beheer van de communicatiekanalen herzien. We hebben de presentatiedecks herwerkt en zelfs intern maakt dit het project begrijpelijker voor onze vrijwilligers.
Wat de fondsenwerving betreft, hebben wij een zeer specifieke aanpak vastgesteld en hebben wij tijdens de begeleiding twee contracten kunnen sluiten en één donatie kunnen verhogen.

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXER

Het was mijn eerste opdracht bij ToolBox als vrijwilliger, en kwam als geroepen omwille van de aard van de opdracht en de scope van het project. Ik stelde graag mijn verkoopen overtuiging skills ten dienste van BX Represent, en dit kwam zeer gelegen aangezien ze hulp nodig hadden rond de opzet van fundraising. Aangezien ik een grote voetbalfan ben (toevallig van de club van één van de oprichters van BX, Vincent Kompany) en mij helemaal kan vinden in het concept om sport bij jongeren in te zetten als sociaal project, was de beslissing snel genomen. Een eerste project was opgestart rond strategie-bepaling, vnl met Jurgen. Ikzelf ben er pas nadien bij betrokken als we specifiek gingen werken rond fundraising. De samenwerking met BX Represent verliep naar mijn gevoel zeer vlot, mede omdat beide partijen de moeite deden om naar elkaar te luisteren en samen een constructieve samenwerking konden uitbouwen. Aangezien het mijn eerste ervaring bij ToolBox was, wist ik ook niet zo goed wat juist te verwachten. En ik moet toegeven dat het nog veel beter meeviel dan ik ooit had durven dromen. Het geeft ongelooflijk veel voldoening om mensen met het hart op de juiste plaats verder te kunnen helpen. We konden op gelijke voet aan een project werken en samen stap voor stap een steentje verleggen in de rivier. Het heeft me zeker goesting gegeven in nog meer .. van dat. 

Dirk DEGELAEN