Wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent vzw

WGC Nieuw Gent ontving van Koning Boudewijnstichting een beurs voor eerstelijnsprofessionals om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een innovatief en toekomstbestendig model voor toegankelijke mondzorg in de wijk Nieuw Gent.
Verantwoordelijke voor de opdracht
An Van De Walle - Algemeen coördinator
ToolBoxers
Paul de Cooman • Geert de Kegel
Project types
Coach Leaders & Teams
Mission topics
Soundingboard • Feasibility Study
WWW.WGCNIEUWGENT.BE
WGC Nieuw Gent ontving van Koning Boudewijnstichting een beurs voor eerstelijnsprofessionals om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een innovatief en toekomstbestendig model voor toegankelijke mondzorg in de wijk Nieuw Gent.
We zochten ondersteuning bij ToolBox om ons te begeleiden bij de uitvoering van deze haalbaarheidsstudie.
Naar aanleiding van de warme aanbeveling van 2 vriendinnen waarvan één vriendin zelf vrijwilliger is bij ToolBox en de andere vriendin beroep deed op ToolBox, heb ik contact opgenomen met ToolBox met mijn vraag naar ondersteuning.
Het eerste contact was zeer vriendelijk, ik voelde me welkom. Er is duidelijk moeite gedaan om mijn vraag te verhelderen en de juiste match te zoeken. De begeleiding verliep zeer vlot, Dirk, de ToolBox-coördinator, ondersteunt op een heel transparante en professionele manier. Het eerste contact met de vrijwilligers was vlot en prettig. Hoewel Paul en Geert uit een totaal andere sector kwamen, konden zij snel de vertaalslag maken naar onze context.
Dat was knap en tegelijk verfrissend voor mij om kennis te maken met een andere benadering dan hoe wij het gewoon zijn. Ik heb heel waardevol advies gekregen en vooral handige instrumenten om een projectplan, businessplan, visienota, en financieel plan uit te schrijven. Het aanleveren van zeer concrete tools en sjablonen waren het zetje dat ik nodig had om met deze haalbaarheidsstudie uit de startblokken te schieten. Corona heeft dan jammer genoeg wat roet in het eten gegooid en de prioriteiten tijdelijk elders gelegd. Maar Dirk, Geert en Paul hielden contact, niet te veel en niet te weinig. Het was vooral bij mij de uitdaging in die vreemde coronatijd om contact te houden en on track te blijven met ons project... Het was geen zeer lange of intense samenwerking, maar wel zeer aan- genaam waar ik met dankbaarheid op terugkijk.
IK HEB HEEL WAARDEVOL ADVIES GEKREGEN EN VOORAL HANDIGE INSTRUMENTEN OM EEN PROJECTPLAN, BUSINESSPLAN, VISIENOTA FINANCIEEL PLAN UIT TE SCHRIJVEN.
Kortom, via ToolBox haal je expertise van buiten je eigen sector binnen, het is een kans om je netwerk uit te breiden, en te leren van andermans expertise en vaardigheden. Ik heb gemerkt dat ik de opgedane kennis en werkwijze ook al in andere projecten kon toepassen. De ondersteuning van ToolBox en zijn vrijwilligers was een fijne samenwerking die je tijdelijk op weg helpt, maar waarvan je zeker en vast ook duurzaam leert ... Intussen zijn we toe aan het oprichten van een nieuwe vzw om een toegankelijke mondzorgpraktijk zo snel mogelijk op te starten en zijn we op zoek naar een geschikte locatie.
Missie geslaagd!!

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXERS

"Niet alleen de doelstelling om een uitbreiding van het bestaande wijkgezondheids- centrum uit te werken met een tak voor mondverzorging maar ook de mogelijkheid voor mezelf om méér te weten te komen over welke de plaats is van een wijkgezondheids- centrum in onze maatschappij, wekten mijn interesse. Het was mijn eerste project waar ik vol enthousiasme naar uitkeek. Ik vond het vooral interessant om in een der- gelijk project te vertrekken van missie, visie en strategie omdat de uitbreiding zeker moest gekaderd worden in de huidige visie. Het gebruik van de beschikbare templates van ToolBox hierover hebben zeker geholpen bij de uitwerking en het nemen van de beslissing door hun Raad van Bestur."
PAUL DE COOMAN

"Aan een integrale aanpak van zorg en een solidaire samenleving wou ik graag mee- werken. Bovendien zocht An een klankbord en kritische lezer, en dat is een rol die ik graag opneem. Het bleek ook onmiddellijk een sterke organisatie met een leuke ambiance. Paul en mezelf waren complementair en door actief te lezen en te luisteren gaven we WGC Nieuw Gent een ander perspectief op de coherentie van hun strategische puzzel en hun ambities. Daarnaast reikten we hulpinstrumenten aan om de ambitieuze doelstellingen te realiseren. Tof en zinvol project!"
GEERT DE KEGEL