Honk

Dertien jongeren met een verstandelijke beperking gingen naar dezelfde school voor buitengewoon onderwijs. Het werd een hechte, warme vriendengroep. Toen de schoolperiode op zijn einde liep, maakten de ouders zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Een plek in een ‘gewone’ gehandicaptenvoorziening was onzeker en ze zouden nooit allemaal samen kunnen blijven.
Zo ontstond in 2014 HONK vzw, opgericht door de ouders, met als missie ‘een echte thuis, voor deze 13 vrienden in een buurt die hen kent en opneemt’.
Verantwoordelijke voor de opdracht: Lut Gailly
ToolBoxers: Amy Kessels • Bart Verbeeck
Support type: Travel
Project topic: Good governance: sounding board

HONK organiseert al verschillende jaren een volwaardig aanbod dagactiviteiten. Maar sinds september 2023 wonen de HONKers ook effectief in het nieuwe HONK-huis. De uitbreiding van het ondersteuningsaanbod ging gepaard met een sterke personeelsgroei, nieuwe functieprofielen, samenwerking met zorgkundigen van Familiehulp, enz. Het confronteerde HONK met de volgende noden: 

  • Een meer efficiënte besluitvorming: van een klein team waarin beslissingen organisch groeien naar een grotere organisatie waarin alle ‘stakeholders’ vlot betrokken worden 
  • Een transparant financieel beheer: van een eenvoudige kostenstructuur naar een model waarin kosten nauwgezet geraamd, opgevolgd en bijgestuurd worden 
  • HONK-leefregels, gedragen zijn door jongeren én ouders 
  • Een duidelijke organisatiestructuur: hoe kunnen ouders die ook taken opnemen als bestuurder of medewerker van operationele taken goed samenwerken met het professionele HONK-team   

Een externe deskundige blik op onze bedrijfsprocessen was nodig. Daarom kozen we voor ToolBox. We maakten kennis met Bart en Amy en dat klikte meteen. Door hun bevraging bij medewerkers, ouders, vrijwilligers en externe diensten kregen we snel een genuanceerd zicht op onze uitdagingen. En door de manier waarop ze onze ‘Inspiratiedag’ met ouders en medewerkers hebben begeleid, kwamen we vlot tot gedragen afspraken.   

Wat waarderen we vooral in de steun van Bart en Amy?  De manier waarop ze hun professionele kennis en expertise inzetten. Ze vertrekken hierbij vanuit onze eigenheid, ze blijven neutraal en leggen hun mening niet op, ze zijn een klankbord en begeleiden ons proces. Daarnaast merken we dat HONK hen nauw aan het hart ligt, ze doen meer dan we oorspronkelijk hadden afgesproken en werden onze compagnons de route. 

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXERS

HONK, een fantastisch initiatief! Boeiend hoe ouders en medewerkers dit vormgeven. Ook een uitdagend project waarbij dezelfde personen eigenaar, manager personeelsverantwoordelijke, maar bovenal ouder zijn. Onze rol? Een abstractie maken van deze rollen en adviseren vanuit onze expertise in de professionalisatie. Wij, als duo, werken volledig complementair. Elke stakeholder horen we. We onderzoeken en organisereninspiratiesessies’ om bevindingen te delen. Het is een dankbare taak om een rol te kunnen spelen in het op weg zetten van de organisatie en te faciliteren met de kennis en ervaring van elders. Openheid en vertrouwen zijn sleutelwoorden om deze opdracht vorm te geven. We houden ons aan de belangeloze, autonome en onafhankelijke rol zodat we positief kritisch kunnen zijn en zo ook gevoelige punten aanraken om HONK mee vooruit te helpen. En wij? Leergierig als we zijn komen we in aanraking met sociale organisaties waarmee we enkel maar met bewondering kunnen kijken naar wat ze al bereikt hebben dankzij de betrokkenheid en drive van ALLE betrokkenen. 

AMY KESSELS & BART VERBEECK