Copper & Light cvso

Copper & Light laat een frisse, maar vooral broodnodige wind waaien doorheen de Belgische kunstwereld. 
Verantwoordelijken voor de opdracht: Thomas Odeurs & Stefaan Vandelacluze - Mede-oprichter
ToolBoxers: Kristel Mertens • Fanny Verhauwaert 
Project type: Travel
Project topic: Klankbord coaching start-up
De positie van (jonge) kunstenaars staat steeds sterker onder druk, zowel op sociaal-economisch als artistiek vlak. Copper & Light schept daarom meer relevante ontwikkelingsruimte voor kunstenaars, tot nu toe een blinde vlek in het bestaande landschap. Die ontwikkelingsruimte wordt gecreëerd door kunstenaars, kunstliefhebbers en kunstverzamelaars met elkaar te verbinden. Ze stappen allen als aandeelhouder in een coöperatieve structuur die de basis vormt van een nieuw samenwerkingsmodel voor de Beeldende Kunsten. Copper & Light wordt getrokken door Stefaan Vandelacluze en Thomas Odeurs. Beiden hebben veel ervaring in het begeleiden van artiesten.
"Als oprichters van Copper & Light zijn we met z’n tweeën. Een klein team kent per definitie beperkingen. Niet alleen inhoudelijk, maar bijv. ook naar objectiviteit toe. Je zit met z’n tweeën al snel veel te diep met de neus in de materie waardoor je soms wel eens met oogkleppen naar het bedrijf kijkt.

Het structurele betrekken van de ToolBox begeleiding, biedt in die zin een rijke meerwaarde.

Onze beide meters coachen van op een figuurlijke afstand. Hun neutrale houding, bovendien zwaar doorspekt met ervaring, reikt een objectiviteit aan die ons verplicht om dikwijls met een andere blik naar de dingen te kijken. De resultaten steeds ten goede. Fanny & Kristel zijn twee enthousiaste dames. Na een hartelijke welkom en strakke analyse van Copper & Light positioneerden de ToolBox begeleiding zich voornamelijk op de zakelijke en financiële ontwikkeling van de vennootschap. Een gedisciplineerde samenkomst van een 2-tal uren om de 3 weken vormt de basis van de begeleiding.
Naar aanpak hanteren we de gewoonte om steeds het huiswerk van de vorige keer in de diepte te bekijken, waarna we als oprichters nieuwe taken meekrijgen en zodoende samen evolueren in de goede richting. De begeleiding verloopt als een mooie mix waarbij enthousiasme en ernst een leuke afwisseling zijn van een constructieve samenwerking. Er is duidelijk een persoonlijke klik tussen Fanny & Kristel en Stefaan & Thomas. Maar daarnaast zijn beide ToolBox-dames ook gebeten door Copper & Light. Er wordt een sterk geloof gehecht aan de organisatie en dat vormt zeker mede drijfveer om de ambitie te realiseren. We waarderen de tomeloze vrijwillige inzet waarmee Fanny & Kristel Copper & Light begeleiden. Faut le faire. Altijd weer staan ze er, bovendien met grote glimlach en nu en dan met een zachte vuist op tafel. Werk moet gebeuren en staat boven alles.

Het meest appreciëren we zonder twijfel de evolutie die C&L doormaakte, mede dankzij hun begeleiding.

Samen maken we er de sterkst mogelijke organisatie van. De begeleiding is nog lopende. We hebben geen milliseconde getwijfeld om de coaching van Fanny en Kristel te verlengen na het 1ste jaar. Tussentijdse afwerkingen zijn een verbeterde versie van het financieel plan en de vinger aan de pols wanneer het de ontwikkelingen van het ondernemingsplan betreft; van marketing en communicatie tot verdienmodel."
Thomas & Stefaan

www.copperlight.be

GETUIGENISSEN VAN DE TOOLBOXERS

Bijdragen, reflecteren, input en feedback geven aan een project dat een paradigma shift beoogd binnen de culturele sector heeft ons overtuigd om de begeleiding op te nemen. Een nieuw business model opzetten binnen de culturele sector getuigt van moed en doorzettingsvermogen waar we enkel appreciatie kunnen voor hebben. De kennis van Thomas en Stefaan binnen dit domein is fenomenaal! Tijdens de 3-wekelijkse sessies bespraken wij de voortgang van het business plan, issues die het team had tegengekomen of advies vragen die ze hadden voorbereid. Iedereen was altijd voorbereid zodanig dat we steeds maximaal de geplande tijd konden benutten. Het opzetten van een multi-stakeholder coöperatie en zijn werking is een nieuw gegeven voor ons. De wereld van de kunst van binnenuit eens meebeleven is een zeer mooie ervaring.

KRISTEL MERTENS & FANNY VERHAUWAERT