Getuigenis vrijwilligers Katrol

GETUIGENIS VAN DE TOOLBOXERS

Bij het eerste contact met de mensen van De Katrol bleek hoe groot de nood aan ondersteuning was, maar vooral ook met welke passie de mensen van De Katrol over hun project, hun “families” en hun studenten praten, hoe groot hun inzet is en hoezeer ze bezorgd waren voor het voortbestaan van hun organisatie.  
Tijdens onze sessies hebben we vooral getracht via kritische vragen en bedenkingen, hen uit hun “context” te halen, hun blik te verruimen en stil te staan bij een ruimere omkadering van het project. “Out of the box” denken is afstand nemen om kritisch na te denken en creatieve oplossingen te vinden voor het vinden van structurele oplossingen om in de broodnodige financiering van het expertise centrum te voorzien en in het stimuleren van hogescholen en studenten om aan het project me te werken. We blijven hen hierin verder ondersteunen evenals in hun zoektocht naar nieuwe bestuurder(s). 

ALEX LIBBRECHT & DIRK FIERS

Connectez-vous pour commenter

Réponses récentes