getuigenis vrijwilligers School zonder pesten

GETUIGENISSEN VAN DE TOOLBOXERS

Je namens ToolBox inzetten bij een organisatie als School Zonder Pesten is elke keer een feestje. Fried en Christian hebben ons vanaf het eerste contact meegenomen in hun passie voor het creëren van weerbaarheid van kinderen. Keer op keer stellen zij zich onbaatzuchtig open voor een spervuur van vragen van ons in de rol als “kritische vrienden”. Steeds nemen wij afscheid van elkaar met een lach, en met een energie-boost omdat we mooie ideeën hebben uitgewerkt die het verschil kunnen maken. De combinatie van een bevlogen vzw enerzijds en de constructieve aanpak samen met ons als ToolBoxers maakt dit tot een zeer effectieve samenwerking.  

Dankzij ondersteuning van het Streekfonds Oost-Vlaanderen worden enkele van deze ideeën verder uitgewerkt en komen er nog meer kinderen in aanraking met de creatieve, grappige en liefdevolle aanpak van de vzw. 

Samen impact maken: ToolBox en School Zonder Pesten leveren goede gevoelens op! 

LEON PETER HEINS & PHILIPPE DEPOORTER

Connectez-vous pour commenter

Réponses récentes