Getuigenis vrijwilligers TEJO

GETUIGENISSEN VAN DE TOOLBOXERS

Jan en Dirk zijn een team die elk vanuit hun expertise begeleiding geven aan bestuursorganen omtrent missie, visie en organisatiestructuur. Wij vertrekken vanuit de quote: als je denkt dat er bent, dan ben je er geweest. Een valkuil voor vele organisaties. Maar niet bij Tejo Vlaanderen vzw. Er was een nood om de organisatie aan te passen aan de nieuwe uitdagingen eigen aan hun werking en doelgroep. Dit was voor ons de basis om het project te begeleiden. Onze aanpak was het proces te faciliteren bij het omschrijven van de doelstelling en de uitwerking van het traject. Via open en soms kritische vragen werd een nieuwe organisatiestructuur uitgewerkt die geënt was op de cultuur van Tejo Vlaanderen vzw. Het resultaat werd met succes voorgelegd aan het bestuursorgaan. We kijken met tevredenheid terug op de positieve gedrevenheid van de leden van werkgroep om te slagen in het project maar vooral omdat het resultaat de realisatie van de missie zal garanderen naar de toekomst.

JAN COPPEJANS & DIRK DEMEULEMEESTER

Connectez-vous pour commenter

Réponses récentes